Bli pro bono-konsulent!

Prospera er et landsomfattende nettverk av pro bono-konsulenter. Pro bono er forholdsvis nytt i Norge, men nettverket vokser raskt og donerer nå kompetanse og tjenester tilsvarende en verdi på omtrent 20 millioner i året. Det er en formidabel hjelp og en overføring fra næringslivet til ideell sektor av stor betydning.

Takk for at du vil donere din kompetanse!

Dette er kriteriene du må innfri for å bli Prospera-konsulent:

  • Du kan vise til tre års erfaring innen kompetansefeltet du ønsker å donere
  • Du kan forplikte deg til å delte på pro bono-prosjekt annethvert år eller oftere
  • Du velger selv hvilke prosjekter du vil bidra i
  • Ett prosjekt går over tre måneder, og innebærer fem timer i uka i denne perioden
  • Du tillater Prospera å lagre informasjon om deg og din kompetanse i vårt datasystem
  • Du ønsker å motta nyhetsbrev om nye prosjekter og pro bono muligheter

Prosperas administrasjon vil gå gjennom din profil for å se at du innfrir kravene. Du vil, om alt er i orden, deretter få invitasjon til et onboardingsmøte. På onboardingsmøtet vil du møte andre nye pro bono-konsulenter, få en presentasjon av ditt nye nettverk og få samarbeidsavtale.